Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - UNIUNEA CREŞTIN MUNCITOREASCĂ

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL SOCIALIST CREŞTIN

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 473/2024 pentru repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei de 97.099 mii lei pentru finanţarea Programului naţional ''Masă sănătoasă'', în perioada desfăşurării activităţilor didactice în anul 2024, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional ''Masă sănătoasă''

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 450/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.313/2021 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Coordonare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 447/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta-Turnu Severin''

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 430/2024 privind trecerea unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bacău, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al comunei Dealu Morii, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 429/2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Gărzii Forestiere Naţionale, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 428/2024 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 427/2024 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 33/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Promovarea securităţii economice europene: prezentarea a cinci noi iniţiative - COM (2024) 22

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 32/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european pentru energia eoliană - COM (2023) 669

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 31/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea securităţii cercetării - COM (2024) 26

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024

Hotarirea 30/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea ambiţiilor UE pentru energia din surse regenerabile offshore - COM (2023) 668

publicat in M.Of. 419 din 08-mai-2024