Rasfoire documente

Ordinul 493/2024 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024

Ordinul 782/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024

Ordinul 777/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024

Hotarirea 14/2024 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024

Ordinul 2.447/2024 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024

Ordinul 871/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024

Hotarirea 449/2024 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului ''Conferinţa internaţională pe tema impactului interferenţelor informaţionale asupra proceselor electorale'', organizat în perioada 14-15 mai 2024

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024

Hotarirea 440/2024 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către Fondul voluntar al NATO de consolidare a capacităţii de apărare a Bosniei şi Herţegovinei (BiH DCB Trust Fund)

publicat in M.Of. 415 din 07-mai-2024