Rasfoire documente

Ordinul 752/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2024 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – PARTIDUL PRO ROMÂNIA

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL ROMÂNI PENTRU ROMÂNIA

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024

Ordinul 859/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2024 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024

Ordinul 187/2024 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 479/1999 a activităţii miniere de exploatare a minereului de uraniu din perimetrul Tulgheş - Grinţieş, judeţul Neamţ, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2000

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024

Hotarirea 443/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire stadion cu capacitate de 30.000 locuri, str. Ştefan Covaci nr. 1, municipiul Timişoara, judeţul Timiş''

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024

Decretul 835/2024 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ

publicat in M.Of. 401 din 29-apr-2024