Rasfoire documente

Ordinul 2.434/2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 408 din 30-apr-2024

Decizia 148/2024 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 408 din 30-apr-2024

Decizia 147/2024 privind acordarea autorizării pentru INES GROUP - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 408 din 30-apr-2024

Decizia 146/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 408 din 30-apr-2024

Decizia 145/2024 pentru numirea domnului Flavius-Adrian Sirop în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului pentru Licenţă Industrială

publicat in M.Of. 408 din 30-apr-2024

Decizia 144/2024 pentru numirea domnului Ionuţ-Mihai Rădoi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului pentru Licenţă Industrială

publicat in M.Of. 408 din 30-apr-2024