Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - LIGA PENTRU UNIFICAREA PATRIOŢILOR

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - ALIANŢA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA - ERDELYI MAGYAR SZOVETSEG

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL MIŞCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ (MRS)

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI - REPER

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Ordinul 905/2024 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2024-30 aprilie 2025

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Hotarirea 63/2024 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2023

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Decretul 830/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Legea 117/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Decretul 829/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de completare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Legea 116/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de completare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Decretul 828/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024

Legea 115/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 406 din 30-apr-2024