Rasfoire documente

Hotarirea 1/2024 privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 27 aprilie 2024

publicat in M.Of. 404 din 30-apr-2024

Ordinul 1.002/2024 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea art. 3d din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in M.Of. 404 din 30-apr-2024

Ordinul 213/2024 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

publicat in M.Of. 404 din 30-apr-2024

Ordinul 121/2024 privind acordarea avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru asociaţiile şi fundaţiile care vor desfăşura şi activităţi religioase şi urmează să se constituie în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 404 din 30-apr-2024

Hotarirea 415/2024 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi din subordinea sa, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil înregistrat cu nr. MF 143711, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin, ca urmare a unei acţiuni în revendicare

publicat in M.Of. 404 din 30-apr-2024

Hotarirea 410/2024 privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900'', pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020

publicat in M.Of. 404 din 30-apr-2024

Decizia 632/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. e) şi ale art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 404 din 30-apr-2024