Rasfoire documente

Ordinul 6.377/2023 pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Schema de ajutor de minimis ''Listarea la bursă a întreprinderilor'', aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 348/2023

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024

Actul din 2023 SCHEMĂ de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024

Ordinul 1.711/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024

Decizia 491/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024