Rasfoire documente

Ordinul 523/2024 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024

Rectificare din 2024 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 374/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 16 aprilie 2024

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024

Circulara 19/2024 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din argint şi tombac cuprat cu tema 20 de ani de la aderarea României la NATO

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024

Metodologie din 2024 pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura energetică, inclusiv a riscurilor aferente acestora

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024

Ordinul 10/2024 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de aprobare a Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura energetică, inclusiv a riscurilor aferente acestora

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024

Ordinul 507/2024 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024

Ordinul 2.402/2024 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024

Decizia 635/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1), ale art. 339 şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 391 din 26-apr-2024