Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2024 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2023 privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Ordinul 825/2024 pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 321^2 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) ''Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată''

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Ordinul 75/2024 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, jalonul 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Decizia 143/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Hotarirea 438/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2023 privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Hotarirea 404/2024 pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe'', precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Decizia 634/2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Decretul 825/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Legea 114/2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Decretul 824/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024

Legea 113/2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 398 din 29-apr-2024