Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 14H/2024 privind aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale admise la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 11 aprilie 2024

publicat in M.Of. 383 din 24-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 383 din 24-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Oltenilor

publicat in M.Of. 383 din 24-apr-2024

Decizia 4/2024 [A] pentru admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 383 din 24-apr-2024

Ordinul 9/2024 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2022 privind aprobarea Regulilor pentru gestionarea congestiilor prin utilizarea pe bază de piaţă de către operatorii de reţea a flexibilităţii resurselor din reţelele de distribuţie şi a celor din reţeaua de transport, a Regulilor aplicabile achiziţiei de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staţionar de către operatorul de transport şi de sistem şi a Regulilor aplicabile achiziţiei de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staţionar de către operatorii de distribuţie concesionari şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 383 din 24-apr-2024