Rasfoire documente

Hotarirea 398/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

publicat in M.Of. 382 din 24-apr-2024

Hotarirea 397/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 382 din 24-apr-2024

Ordonanta urgenta 37/2024 privind desemnarea entităţii centrale de stocare din România şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul rezervelor de stat

publicat in M.Of. 382 din 24-apr-2024

Ordonanta urgenta 36/2024 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

publicat in M.Of. 382 din 24-apr-2024

Decizia 80/2024 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu referire la sintagma ''care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal''

publicat in M.Of. 382 din 24-apr-2024