Rasfoire documente

Ordinul 996/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in M.Of. 381 din 24-apr-2024

Ordinul 684/2024 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 381 din 24-apr-2024

Ordinul 660/2024 privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 381 din 24-apr-2024

Ordinul 149/2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite''

publicat in M.Of. 381 din 24-apr-2024

Decizia 150/2024 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 24^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 381 din 24-apr-2024

Decizia 685/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 381 din 24-apr-2024

Decizia 561/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2), ale art. 6 alin. (1), ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 31 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 381 din 24-apr-2024