Rasfoire documente

Metodologie din 2024 ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024

Ordinul 4.308/2024 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024

Ordinul 147/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru Intervenţia DR 06 ''Bunăstarea animalelor'' pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024

Hotarirea 394/2024 privind numirea domnului Ambrus Raul în funcţia de subprefect al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024

Hotarirea 393/2024 privind numirea domnului Cîmpeanu Alexandru în funcţia de subprefect al judeţului Mureş

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024

Hotarirea 392/2024 privind numirea domnului Tănase Marian în funcţia de subprefect al judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024

Hotarirea 391/2024 privind numirea domnului Burz Florentin în funcţia de subprefect al judeţului Cluj

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024

Hotarirea 389/2024 privind eliberarea domnului Oprea Vasile-Liviu din funcţia de subprefect al judeţului Mureş

publicat in M.Of. 380 din 23-apr-2024