Rasfoire documente

Ordinul 2.379/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 388 din 25-apr-2024

Rezolutia MEPC.360(79)/2022 - Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 388 din 25-apr-2024

Ordinul 1.007/2024 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa V la MARPOL (Facilităţi de recepţie portuară în apele arctice şi Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.360(79) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 16 iulie 2022

publicat in M.Of. 388 din 25-apr-2024

Ordinul 757/2024 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 300/2024 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii - Revizia 0 şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 300/2024 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii - Revizia 0

publicat in M.Of. 388 din 25-apr-2024

Ordinul 645/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

publicat in M.Of. 388 din 25-apr-2024

Ordonanta urgenta 38/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

publicat in M.Of. 388 din 25-apr-2024