Rasfoire documente

Ordinul 76/2024 privind modificarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55/2010

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Hotarirea 5/2024 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 18 aprilie 2024

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 142/2024 privind eliberarea, la cerere, şi numirea unui reprezentant al societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, precum şi pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului interimar nr. 416/2020 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 141/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Paul Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 140/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 139/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Alexandru Avram a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 138/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 137/2024 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Cojanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 136/2024 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Daniel Picu, secretar general al Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 135/2024 privind eliberarea domnului Ion Popa, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024

Decizia 134/2024 privind eliberarea domnului George Bogdan Ilea, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 384 din 24-apr-2024