Rasfoire documente

Ordinul 20.637/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Ordinul 129/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Ordinul 1.028/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Ordinul 1.227/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Decizia 10/2CN/2024 pentru completarea anexei nr. 3 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Metodologie din 2024 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2024

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Ordinul 4.067/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2024

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Ordinul 2.262/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 902/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului ''Provocări în sănătatea publică la nivel european'' finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Ordinul 621/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Decizia 616/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma ''în cursul judecăţii''

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024

Decizia 615/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma ''evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia''

publicat in M.Of. 373 din 19-apr-2024