Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 163/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 şi 5 la Instrucţiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 5 aprilie 2024

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Ordinul 481/2024 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Procedura din 2024 privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (8) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinaţiei terenului folosit de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a spaţiilor/clădirilor în care nu se mai desfăşoară activităţi didactice, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Procedura din 2024 privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (7) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Ordinul 4.283/2024 pentru aprobarea procedurilor privind elaborarea avizelor conforme pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ prevăzute la art. 146 alin. (7) şi (8) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, precum şi condiţiile necesare acordării acestora

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Ordinul 724/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Decizia 45/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4) şi ale art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Decretul 823/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024

Decretul 822/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 371 din 19-apr-2024