Rasfoire documente

Hotarirea 11/2024 pentru numirea unui vicepreşedinte şi a unor consilieri de concurenţă, membri ai Plenului Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 379 din 23-apr-2024

Instructiuni din 2024 privind procedura notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat

publicat in M.Of. 379 din 23-apr-2024

Ordinul 758/2024 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat

publicat in M.Of. 379 din 23-apr-2024

Decizia 43/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4) şi ale art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 379 din 23-apr-2024

Hotarirea 10/2024 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 379 din 23-apr-2024