Rasfoire documente

Ordinul 20.638/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării''

publicat in M.Of. 377 din 23-apr-2024

Ordinul 824/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

publicat in M.Of. 377 din 23-apr-2024

Hotarirea 378/2024 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară 2024-2030

publicat in M.Of. 377 din 23-apr-2024

Decizia 39/2024 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3)-(6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 12 şi 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 377 din 23-apr-2024

Hotarirea 9/2024 privind participarea Armatei României la operaţiile desfăşurate sub egida Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră - MCM BLACK SEA

publicat in M.Of. 377 din 23-apr-2024

Hotarirea 8/2024 privind participarea Armatei României la Operaţia maritimă de tip Coaliţie PROSPERITY GUARDIAN (OPG), sub comanda Statelor Unite ale Americii, în zona de responsabilitate din Marea Roşie, Golful Aden şi teritoriul statului Bahrain

publicat in M.Of. 377 din 23-apr-2024