Rasfoire documente

Ordinul 383/2024 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Actul din 2024 Schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Ordinul 2.773/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 133/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia Nechifor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 132/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Alexandru-Trotea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 131/2024 privind aprobarea Planului de verificare a stadiului implementării legislaţiei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice de către autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naţionale, pentru anul 2024

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 130/2024 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 129/2024 privind eliberarea domnului Horia-Miron Constantinescu, la cerere, din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 128/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Bălăşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 127/2024 pentru numirea domnului Ciprian Manea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 126/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florea Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024

Decizia 653/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Codul penal

publicat in M.Of. 376 din 22-apr-2024