Rasfoire documente

Ordinul 521/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Urbarialiştilor Câmpeni şi persoanelor fizice Vesa Ioan Toma şi Cosma Ioan, Unitatea de Producţie XIV Composesoratul Câmpeni, judeţul Alba

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Decizia 674/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 96 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Decretul 821/2024 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin rezoluţiile nr. 259 şi 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Rezolutia 260/2023 Modificarea articolului 12.1 din Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea eliminării limitării capitalului statutar pentru operaţiunile obişnuite

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Rezolutia 259/2023 Modificarea articolului 1 din Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru a permite extinderea limitată şi progresivă a domeniului de aplicare geografic al operaţiunilor Băncii în Africa Subsahariană şi în Irak

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Legea 112/2024 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin rezoluţiile nr. 259 şi 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Ordinul 689/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Poieni, Unitatea de Producţie III Valea Drăganului, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024

Ordinul 686/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Urbarial Hodişu, Unitatea de Producţie I Hodişu, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 375 din 22-apr-2024