Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL OAMENILOR LIBERI - POL

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL PATRIOŢILOR QANON

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Rezolutia MSC.521(106)/2022 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (capitolul XV)

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Ordinul 978/2024 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.521(106) a Comitetului de siguranţă maritimă din 10 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Ordinul 779/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Decizia 667/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''persoane fizice'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Decretul 820/2024 privind promulgarea Legii pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară (R.E.S.I.J.) şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Legea 111/2024 pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară (R.E.S.I.J.) şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Decretul 819/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024

Legea 110/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

publicat in M.Of. 374 din 22-apr-2024