Rasfoire documente

Hotarirea 2/2024 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2023 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 363 din 18-apr-2024

Hotarirea 1/2024 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2022-2023 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2024-2025

publicat in M.Of. 363 din 18-apr-2024

Hotarirea 383/2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aparţinând domeniului public al statului, divizarea numărului M.F. 64120 şi transmiterea părţii divizate din acesta din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 363 din 18-apr-2024

Decizia 735/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 363 din 18-apr-2024

Decizia 732/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 363 din 18-apr-2024

Decizia 668/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi ale art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

publicat in M.Of. 363 din 18-apr-2024