Rasfoire documente

Ordinul 673/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale PISCICOLA CĂLĂRAŞI - S.A. din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Ordinul 656/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale PISCICOLA CĂLĂRAŞI - S.A. din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Ordinul 530/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Sim Dorian Forest - S.R.L., Explovas Prest - S.R.L., Domarited - S.R.L. şi persoanelor fizice constituite în Asociaţia Proprietarilor de Păduri ''Vrancea 2022'', Unitatea de Producţie XXI Vrancea 2022, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Ordinul 529/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Muereasca, Unitatea de Producţie I Şuţa-Muereasca, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Ordinul 528/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Rusca - Ghelari, Unitatea de Producţie I Asociaţia Composesorală Rusca - Ghelari, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Ordinul 64/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale PISCICOLA CĂLĂRAŞI - S.A. din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Decizia 694/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Decizia 397/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Decizia 391/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. d) şi ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Decretul 818/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţilor tehnice necesare funcţionării sistemului informatic al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Legea 109/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţilor tehnice necesare funcţionării sistemului informatic al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Decretul 817/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024

Legea 108/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 367 din 18-apr-2024