Rasfoire documente

Ordinul 2.240/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Ordinul 959/2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Ordinul 524/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Forestiere Vinereana, Unitatea de Producţie I Vinereana, judeţul Alba

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Ordinul 520/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Romos, Unitatea de Producţie I Romos, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Ordinul 435/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Criştelec şi Parohiei Ortodoxe Criştelec, Unitatea de Producţie I Criştelec, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Ordinul 434/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Composesorat Şoimuş, Unitatea de Producţie IX Şoimuş, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Hotarirea 388/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Hotarirea 387/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Hotarirea 384/2024 privind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024

Hotarirea 382/2024 privind actualizarea codului de clasificaţie, denumirii bunului, descrierii tehnice şi a valorii de inventar, precum şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii

publicat in M.Of. 364 din 18-apr-2024