Rasfoire documente

Hotarirea 374/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 353 din 16-apr-2024

Hotarirea 377/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii de fibră optică''

publicat in M.Of. 353 din 16-apr-2024

Hotarirea 373/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi Bucureşti'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 353 din 16-apr-2024

Hotarirea 372/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 353 din 16-apr-2024

Hotarirea 371/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. MARFĂ'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 353 din 16-apr-2024

Hotarirea 368/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 353 din 16-apr-2024