Rasfoire documente

Hotarirea 3/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Ordinul 4.016/2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2024

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Decizia 681/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Decretul 808/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Legea 106/2024 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Decretul 803/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Legea 101/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Decretul 807/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45^1 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Legea 105/2024 pentru modificarea art. 45^1 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Decretul 806/2024 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Legea 104/2024 pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Decretul 805/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Legea 103/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Decretul 804/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024

Legea 102/2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 358 din 17-apr-2024