Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale şi judiciare internaţionale şi concesionării proprietăţii publice a statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decizia 125/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decizia 124/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mădălina-Doris Săileanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decizia 123/2024 privind desemnarea domnului Florin-Marian Spătaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de preşedinte al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decizia 65/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 815/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 814/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 813/2024 privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Componentei Navale ''Viceamiral Ioan Georgescu''

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 812/2024 privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 421 Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ''Locotenent Mihai Milea''

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 811/2024 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 810/2024 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional privind dreptul de participare la activităţile unei autorităţi locale, adoptat la Utrecht la 16 noiembrie 2009 şi semnat de partea română la 17 octombrie 2023, la Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 809/2024 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024

Decretul 801/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 357 din 16-apr-2024