Rasfoire documente

Ordinul 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 354 din 16-apr-2024

Ordinul 143/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 354 din 16-apr-2024

Hotarirea 370/2024 pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu Piteşti'' Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020

publicat in M.Of. 354 din 16-apr-2024

Hotarirea 369/2024 privind stabilirea responsabilităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în asigurarea funcţionării Mecanismului integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieţei muncii şi educaţiei, precum şi a datelor administrative din sistemele, bazele de date sau registrele gestionate de acestea, care se interoperabilizează cu platforma informatică ReCONECT

publicat in M.Of. 354 din 16-apr-2024

Decizia 637/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la art. 341 alin. (6) lit. a) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 354 din 16-apr-2024