Rasfoire documente

Decizia 67/2024 privind aprobarea actelor adiţionale nr. 5 la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiţionalităţi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public feroviar din România, precum şi pentru aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziţionat cu fonduri europene

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Decizia 122/2024 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 269/2022 privind constituirea Comitetului interministerial pentru aplicarea sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Decizia 121/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru asigurarea elaborării Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public pentru perioada 2025-2029 şi a planului de acţiune aferent

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Decizia 120/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Mădălin Enache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Prahova

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Decizia 119/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderaşc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Decizia 118/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-Mihai Dorle a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Hotarirea 366/2024 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Hotarirea 365/2024 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024

Decizia 683/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 346 din 12-apr-2024