Rasfoire documente

Ordinul 180/2024 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Regulament din 2024 de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Decizia 8/2CN/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Ordinul 3.807/2024 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Anastasia'' din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Ordinul 3.725/2024 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Carol I'' Feteşti din municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Ordinul 3.724/2024 privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit ''Garmy Kids'' din municipiul Bucureşti, sectorul 4

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Ordinul 1.156/2024 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii GEVAGRO - S.R.L.

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Ordinul 919/2024 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului ''Ştefan cel Mare'' Suceava

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Ordinul 665/2024 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Ordinul 573/2024 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024

Decizia 722/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 344 din 12-apr-2024