Rasfoire documente

Hotarirea 318/2024 privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Hotarirea 26/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou plan de creştere pentru Balcanii de Vest - COM (2023) 691

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Hotarirea 25/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2023 privind politica de extindere a UE - COM (2023) 690

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Hotarirea 24/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului ''Europa în mişcare'' - oportunităţi de mobilitate în scopul învăţării pentru toţi - COM (2023) 719

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Decretul 778/2024 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Legea 86/2024 pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Decretul 777/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Legea 85/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Decretul 776/2024 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Legea 84/2024 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Decretul 775/2024 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 16 din Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Legea 83/2024 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Decretul 774/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024

Legea 82/2024 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 333 din 10-apr-2024