Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Prahova în Acţiune

publicat in M.Of. 332 din 10-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Activă

publicat in M.Of. 332 din 10-apr-2024

Ordinul 882/2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul de Coeziune - Realizarea de investiţii în suprastructura portuară de încărcare/descărcare şi depozitare a mărfurilor

publicat in M.Of. 332 din 10-apr-2024

Hotarirea 317/2024 privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, precum şi trecerea unei părţi din acest imobil din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 332 din 10-apr-2024

Decizia 608/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2), ale art. 11 alin. (3) şi ale art. 16 din Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 332 din 10-apr-2024