Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România în Acţiune

publicat in M.Of. 331 din 10-apr-2024

Instructiunile 6.226/2024 privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de medicamente neutilizate şi/sau expirate provenite de la populaţie

publicat in M.Of. 331 din 10-apr-2024

Instructiuni din 2024 de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri municipale

publicat in M.Of. 331 din 10-apr-2024

Ordinul 701/2024 privind aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri municipale

publicat in M.Of. 331 din 10-apr-2024

Decizia 736/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 331 din 10-apr-2024