Rasfoire documente

Ordinul 24/2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare aferent programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Ordinul 21.605/2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Hotarirea 1.347/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Decizia 645/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Decretul 73/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Decretul 72/2024 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024