Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.304/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 şi drumuri de legătură'', precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1166 şi 1166 bis din 21 decembrie 2023

publicat in M.Of. 337 din 11-apr-2024

Ordinul 4.039/2024 privind aprobarea programei şcolare Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România, clasa a XII-a/a XIII-a, învăţământ liceal, opţional ca nouă disciplină din curriculumul la decizia elevului din oferta şcolii

publicat in M.Of. 337 din 11-apr-2024

Ordinul 637/2024 privind stabilirea sediului biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

publicat in M.Of. 337 din 11-apr-2024

Decretul 773/2024 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare şi semnat de România la Bruxelles la 19 februarie 2013

publicat in M.Of. 337 din 11-apr-2024

Statut din 2013 al Curţii unice în materie de brevete

publicat in M.Of. 337 din 11-apr-2024

Acord din 2013 privind Curtea unică în materie de brevete (2013/C 175/01)

publicat in M.Of. 337 din 11-apr-2024

Legea 81/2024 pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare şi semnat de România la Bruxelles la 19 februarie 2013

publicat in M.Of. 337 din 11-apr-2024