Rasfoire documente

Decizia 1/2024 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 şi a art. 59 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009

publicat in M.Of. 336 din 11-apr-2024

Ordinul 1.786/2024 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 336 din 11-apr-2024

Ordinul 892/2024 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS ''Serviciile de Trafic Aerian'', ediţia 4/2024

publicat in M.Of. 336 din 11-apr-2024

Ordinul 792/2024 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru 80 de exemplare din specia Mustela lutreola

publicat in M.Of. 336 din 11-apr-2024