Rasfoire documente

Ordinul 138/2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.840/81/2024 privind aprobarea Listei unităţilor de învăţământ preuniversitar incluse în Programul naţional ''Masă sănătoasă'' în anul 2024

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Ordinul 4.139/2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.840/81/2024 privind aprobarea Listei unităţilor de învăţământ preuniversitar incluse în Programul naţional ''Masă sănătoasă'' în anul 2024

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Ordinul 985/2024 pentru modificarea art. 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Ordinul 177/2024 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Decretul 785/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Decretul 784/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Hotarirea 62/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei privind Iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) ''O Europă fără produse din blană'' - C (2023) 8362 final

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Hotarirea 61/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 401/2009, (UE) 2017/745 şi (UE) 2019/1.021 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte reatribuirea sarcinilor ştiinţifice şi tehnice şi îmbunătăţirea cooperării dintre agenţiile Uniunii în domeniul substanţelor chimice - COM (2023) 783 final

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Hotarirea 60/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte reatribuirea sarcinilor ştiinţifice şi tehnice Agenţiei Europene pentru Produse Chimice - COM (2023) 781 final

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Hotarirea 59/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei platforme comune de date privind substanţele chimice, de stabilire a unor norme pentru a se asigura că datele conţinute de aceasta sunt uşor de găsit, accesibile, interoperabile şi reutilizabile şi de stabilire a unui cadru de monitorizare şi de perspectivă pentru substanţele chimice - COM (2023) 779 final

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Hotarirea 58/2024 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce priveşte echivalenţa inspecţiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de seminţe de plante furajere şi echivalenţa seminţelor de plante furajere produse în Republica Moldova, precum şi în ceea ce priveşte echivalenţa inspecţiilor în câmp efectuate în Ucraina la culturile producătoare de seminţe de sfeclă şi la culturile producătoare de seminţe de plante oleaginoase şi în ceea ce priveşte echivalenţa seminţelor de sfeclă şi a seminţelor de plante oleaginoase produse în Ucraina - COM (2024) 52 final

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024

Hotarirea 57/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 şi (UE) 2017/746 în ceea ce priveşte introducerea treptată a Eudamed, obligaţia de informare în cazul întreruperii furnizării şi dispoziţiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro - COM (2024) 43 final

publicat in M.Of. 334 din 10-apr-2024