Rasfoire documente

Ordinul 3.352/2023 pentru aprobarea Ghidului privind protocoalele de monitorizare şi metodologiile unitare de monitorizare a stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din România, din cadrul proiectului ''Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE'' Cod MYSMIS 2014 + 120009, finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decizia 19/2024 privind numirea doamnei Valeria Herdea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 71/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 70/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 69/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 68/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 67/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 66/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 65/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 64/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 63/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 62/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 61/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 60/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 59/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 58/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 57/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 56/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 55/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 54/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 53/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 52/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 51/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 50/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 49/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 48/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 47/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Decretul 46/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024