Rasfoire documente

Regulamentul 2/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Procedura din 2024 de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Hotarirea 10/2024 privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Ordinul 3.795/2024 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Panda'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Hotarirea 310/2024 privind înscrierea unei construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dealul Spirii'' Bucureşti-Ilfov, comasarea acesteia la imobilul cu nr. MF 102360, actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilul cu nr. MF 102360 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dealul Spirii'' Bucureşti-Ilfov, ca urmare a reevaluării, precum şi schimbarea unităţii de administrare pentru o parte din imobilul nr. MF 102360

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Hotarirea 307/2024 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie ''Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Portul Constanţa''

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Decizia 660/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Decretul 742/2024 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Decretul 741/2024 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Decretul 740/2024 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024

Decretul 739/2024 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 326 din 09-apr-2024