Rasfoire documente

Protocol din 2022 la Convenţia dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Rezolutia MSC.491(104)/2021 Amendamente la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Ordinul 13/2024 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.491(104) a Comitetului de siguranţă maritimă din 8 octombrie 2021

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Ordinul 3.351/2023 pentru aprobarea Ghidului privind protocoalele şi metodologiile unitare de monitorizare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar, din cadrul proiectului ''Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE'', finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 18/2024 privind numirea domnului Silviu-Gabriel Barbu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 17/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Piron a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 16/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Emil Muşat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decizia 15/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Decretul 39/2024 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Conventie din 2022 între România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Legea 16/2024 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024