Rasfoire documente

Decizia 116/2024 privind eliberarea domnului Adrian-Ion Duţă din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 314 din 08-apr-2024

Hotarirea 316/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 314 din 08-apr-2024

Hotarirea 306/2024 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate

publicat in M.Of. 314 din 08-apr-2024

Hotarirea 303/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Implementarea măsurilor necesare funcţionării sistemului ERTMS pe secţiunea de cale ferată Predeal-Bucureşti-Constanţa şi extinderea sistemului GSM-R pe reţeaua primară de transport feroviar'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 314 din 08-apr-2024

Hotarirea 302/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Gura Humorului'', judeţul Suceava

publicat in M.Of. 314 din 08-apr-2024

Decizia 68/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4), ale art. 5 alin. (3) şi (3^1), ale art. 7 alin. (4) şi (5^1) şi ale art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 314 din 08-apr-2024