Rasfoire documente

Ordinul 878/2024 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Metodologie din 2024 de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Ordinul 877/2024 privind aprobarea Metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Actul din 2024 Cerinţe specifice privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Ordinul 875/2024 referitor la cerinţele specifice privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Regulament din 2024 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Ordinul 691/C/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Ordinul 319/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului energiei nr. 1.420/2023 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului onorific pentru energie

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024

Ordinul 166/2024 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

publicat in M.Of. 303 din 05-apr-2024