Rasfoire documente

Ordinul 4.047/2024 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală'' în cadrul Şcolii doctorale de Ingineria resurselor vegetale şi animale, organizată la Universitatea de Ştiinţele Vieţii ''Regele Mihai I'' din Timişoara

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Ordinul 4.046/2024 privind retragerea acreditării domeniului de doctorat ''Filologie'' din cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe umaniste şi arte, organizată la Universitatea din Oradea

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Ordinul 3.798/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul ''Petru Maior'' din municipiul Reghin, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Ordinul 3.793/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Retezat'' Uricani din oraşul Uricani, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Ordinul 3.791/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''EuroEd'' din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Ordinul 1.090/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Solid House Holding - S.R.L.

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Procedura din 2024 de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Ordinul 891/2024 pentru aprobarea procedurii de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Ordinul 153/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, Direcţia Silvică Suceava

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024

Hotarirea 284/2024 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327

publicat in M.Of. 302 din 05-apr-2024