Rasfoire documente

Ordinul 163/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 şi 5 la Instrucţiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010

publicat in M.Of. 306 din 05-apr-2024

Ordinul 319/2024 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

publicat in M.Of. 306 din 05-apr-2024

Rectificare din 2024 în tabelul din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional ''Masă sănătoasă'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 29 februarie 2024

publicat in M.Of. 306 din 05-apr-2024

Decizia 150/2024 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024

publicat in M.Of. 306 din 05-apr-2024

Decizia 149/2024 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024

publicat in M.Of. 306 din 05-apr-2024

Ordinul 1.718/2024 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

publicat in M.Of. 306 din 05-apr-2024

Ordinul 1.711/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 306 din 05-apr-2024