Rasfoire documente

Hotarirea 314/2024 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a Programului ''Săptămâna verde''

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Ordonanta urgenta 33/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decizia 614/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a) din Codul penal

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decizia 613/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstiţutionalitate a dispoziţiilor art. 425^1 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 311/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 310/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 309/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 308/2024 pentru numirea în funcţie a unui consilier de stat

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 307/2024 privind numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 306/2024 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier de stat

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 305/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Decretul 296/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea participării României la Acordul parţial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, instituit prin Rezoluţia CM/Res (2023)3, adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la Strasbourg la 12 mai 2023

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Rezolutia CM/Res(2023)3/2023 de instituire a Acordului parţial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024

Legea 75/2024 pentru aprobarea participării României la Acordul parţial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, instituit prin Rezoluţia CM/Res (2023)3, adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la Strasbourg la 12 mai 2023

publicat in M.Of. 305 din 05-apr-2024