Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naţionale şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziţiei sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului în aceste domenii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 25 martie 2024

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Rectificare din 2024 la Decretul nr. 564/2000 privind conferirea ordinelor naţionale Steaua României, Serviciul Credincios şi Pentru Merit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Regulament-Cadru din 2024 de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Ordinul 126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Hotarirea 56/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind stadiul evoluţiei deceniului digital 2023 - COM (2023) 570 final

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Hotarirea 55/2024 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Ura nu îşi are locul aici: o Europă unită împotriva urii - JOIN (2023) 51 final

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Decretul 301/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Legea 80/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Decretul 300/2024 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca ''Ziua Prieteniei dintre România şi Republica Federală Germania''

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Legea 79/2024 pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca ''Ziua Prieteniei dintre România şi Republica Federală Germania''

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Decretul 299/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Legea 78/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Decretul 298/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Legea 77/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Decretul 297/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024

Legea 76/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare

publicat in M.Of. 304 din 05-apr-2024