Rasfoire documente

Ordinul 65/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 293 din 03-apr-2024

Decizia 110/2024 pentru eliberarea domnului Cristian-Gabriel Pascu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 293 din 03-apr-2024

Hotarirea 286/2024 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, precum şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 293 din 03-apr-2024

Hotarirea 285/2024 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, codului de clasificaţie şi caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 293 din 03-apr-2024