Rasfoire documente

Ordinul 127/2024 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2024

publicat in M.Of. 292 din 03-apr-2024

Ordinul 4.096/2024 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2024 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2024 - sesiunea iunie-iulie şi/sau pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

publicat in M.Of. 292 din 03-apr-2024

Ordinul 556/2024 privind stabilirea dimensiunii ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a dimensiunii ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024

publicat in M.Of. 292 din 03-apr-2024

Ordinul 59/2024 privind stabilirea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor alocate prin Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii şi a modalităţii de selectare a proiectelor sau programelor în vederea finanţării

publicat in M.Of. 292 din 03-apr-2024

Hotarirea 287/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanţii organici persistenţi (reformat)

publicat in M.Of. 292 din 03-apr-2024

Decizia 533/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 292 din 03-apr-2024