Rasfoire documente

Ordinul 69/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Ordinul 702/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Decizia 265/2024 privind aprobarea retragerii, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj STAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Ordinul 303/2024 pentru aprobarea modelului deciziei privind valoarea de capital a pensiei de transfer dobândite de funcţionarul Uniunii Europene în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Ordinul 101/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Decretul 290/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Legea 74/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Decretul 289/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 92^1 alin. (2) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024

Legea 73/2024 pentru modificarea art. 92^1 alin. (2) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 290 din 03-apr-2024